Βιογραφικό Σημείωμα

Πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή

Επώνυμο: Τσιριγγάκης
Όνομα: Βασίλειος
Όνομα Πατέρα: Θεόδωρος
Όνομα Μητέρας: Αικατερίνη
Διεύθυνση Κατοικίας: Ναούσης 2, 10447 Βοτανικός, Αθήνα
Ημ/νία γεννήσεως: 09/01/1981
Τόπος γεννήσεως: Μαρούσι Αττικής
Αριθμός Κινητού τηλεφώνου: +30 69 45 29 47 52

Ηλ/νικό Ταχυδρομείο:

english

 

Τσιριγγάκης Βασίλειος

Αθήνα

 

Background: Tsiriggakis' Gearless Differential.

Tsiriggakis.gr - Since 2003